पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/33

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


ጓ$ उत्तररामचरित्र.नाटक,

लग्नापासुनवर्तमानसमयापर्यंतगेहवनी ॥ रात्रीवादिवसासहींशिशुपर्णीतेसापुन्हायौवनी ॥ निदेलातवरामबाहुचउशीहासर्वदाजाहला ॥ जाग्रत्स्वमसुषूतियांतनबुजास्पर्शश्रियेयाजला ॥ ५२ ॥ सीता-खरै आहे. .(अर्स ह्मणून रामाच्या बाहूवर मस्तक ठेवून निजते.) आहे आहे आणप्रिया हेंच आहे. (असें चावळत झॉपी जाते, ) राम०-काय ही प्रियसखी माझ्या अांगावर झेंौंपी गेली ! ( तिजकडे पाहून.) ج প্ৰস্তাক, गृहाचीहीशोभातसि'अमूतवर्तीचनयना ॥ असेहीtश्रीखंडापरिससुखदस्पर्शललना ॥ हिचाकंठींबाहू*मूदुशिशिर"मुक्तासुसरहा ॥ हिचेसारेंआहप्रियपरिनसार्हचिविरह्म ॥ ५३ ॥ ( इतक्यांत द्वारपालिका येते. ) द्वारपालिका-महाराज, ती 'आला. राम०-अगे केोण ? द्वारपा०-महाराजांचा परिचारक दुर्मुख. ూచ राम०-(मनांत झ०) हां अंत पूरचारी दुर्मुखकायू? तेो मैं * ~ * " K es “os , : : يحة लेकवार्तीजाणण्यातृ.िालिहोता खरा, तो अँ लाअसेल. मी भल्लवेंच समजली. ( उघडपणें. ) बरें