पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/27

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

* e उत्तररामचरित्र नाटक, सीता-हाय हाय, प्राणनाथा, आतां हीच तुमची माझी भेटनव्हे? राम०-अगेभित्रे, हें चित्र आहे. आतर्तेि वियोगाचे भय मनांत आणूनको. सैोता-कर्सेहीअसो, पण दुर्जन आहेत ते दुःख देतात. राम०-हरहर, ही पंचवर्टीतली गोष्ट आतां वर्तमानकाळ होत आहे असे वाटतें. लक्ष्मण- ( आपणार्सी बोलती. ) साकया. कनकमृगाचे'छद्मकरुनर्जेकर्मराक्षसैकेलें ॥ #सद्यः कृतसेंदुः खदहोर्तेजरितेंगेलेंगतलें ॥ ४१ ॥ शून्यजनस्थानीर्जकेर्लप्रभुर्नेविलापचरितें ॥ तीरकुनैपायाणहिड़तीवजन्ड्रयूक्लिटर्दू 생 सीता-( डोळयांस पार्णी आणून मनांत लणते.) हेरघुकुलभूषणा,प्राणनाथा,माझ्याकरतां तुला इतके क्लेश झालेना? लक्ष्म०- ( रामचंद्राच्या नेत्रांतून अश्रुनिघतात असें पाहून त्यास ह्मणती. ) महाराज हेंकाय? ट्रॅिडया. बाष्पवारीचेबिंदुगळताती ॥ *'त्रुटितमुक्तासरजैविओघळती ॥ पडुनिधाराचहुंकडेपसरताती ॥ पहासांचविलेतलेभूईवरती ॥ ४३ ॥ जरीरोधियलेfबेगर्तृवांविर्ती ॥ 'निनः#मारीचराक्षझर्ने.आतांचकेलेंसें.'निर्जनविलापकृत्यै. *नेत्रेोरकचे.**तुटलेल्याक्क्रांतून जर्शपोर्तओषळतात. ftदुःखाचेवेग.