पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/17

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

.उत्तररामचरित्र नाटक مي तूंसूनजाहलिसत्यावर'पार्थिवाची ॥ ज्याचाअसेकुलगुरुरविमीतसाची ॥ १५ ॥ ह्यापेक्षां अधिक तें तुला काय द्यावें. आतां आह्मी एवढेच इच्छितों की, तुला #वीरपुत्र व्हावा आणि ती आझी ढीळयांद्रीं पहावा. तर प्रकृतीला जपतजा. राम०-हा त्यांनी आह्मांवर अनुग्रहच केला. कां की, आयो. साधारणसाधूंची धांवे?अर्थाकडेसदावाचा ॥ परिह्माआद्यऋषींच्या वाणिकडे|अर्थधांवतीसाचा ॥ १५॥ अष्टा०-राजा, तुला अरुंधतीनें, तुझ्या आयांनी, आणि शांता देवीनें निरनिराळे वारंवार सांगिततले आहे, की, जानकॅी गरोदर आहे, जर तिला एखादा डोहळा झाला तर ती लागलाच अवश्य पूर्ण करावा. राम०-ही जें सांगते तें मी करीतच आहैं. अष्टा०-बाई जानकी,तुझ्या नर्णदेचा पनि ऋष्यशृंग यार्ने तुला सांगितले आहे की, वत्से तूं गर्भिणी आहेस, तुझे दिवत भरत आले ঘন দুষ্ঠা इकडे आणिले नूई. याचा तू खद करुनक, आणि तुला कमणूक व्हावा झणूनच रामचंद्रास तेथे ठेविले आहे. आतां तूं मांडीवर पुत्र घेतला आहे असें मी पाहीन. 绰 राम०-(आनंदयुक्त होऊन आणि किंचितू हास्य करुन झ०) मुने, वसिष्ठ गुरुंनी आणली कांह मला आज्ञा केली आहे काय? 'श्रेष्ठ राजांची. सूिर्य. पराक्रमी. होणाच्यागेोष्टीमारखी वाचनिघते. *॥जशीवाचा निषेल तशीगोष्ठ घडते.