पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/16

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक १. \ف नुझी वडिलांच्या पदरच्या मनुष्यांनी रामभद्र झणार्वे ह्यच सन्मान मला शेोभते, तर परिपाठाप्रमाणेच बोलावें, मनांत कांही शंका आणूनये. कंचुकी-ऋष्यशृंगमुनीच्या आश्रमापासून अष्टावक्र आला आहे. राम०-मग त्याला इकडे येण्यास इतका उशीर कां? लोकर येऊंद्या. कंचुकी-आज्ञा महाराज. ( बाहेर जाऊन अष्टावक्रास आंत पाठविती. ) - अष्टावक्र-(अांत येऊन.) नुझां उभयतांचे कल्याण असी. राम०-आर्या, मी वंदन करतीं. येथे आसनावर बसावें. सीता-माझाही प्राणाम तुह्मांस असो. सर्व वढील माणसें खुशाल आहेत की? आणि शांता वन्सें खुशाल आहेत ना? राम०-आप्रचा मेव्ह्णा भगवान् ऋष्यशृंग याचें यज्ञानुष्ठान कर्म निर्विन्नपणें यथास्थित चालत आहे की?, आणि माझी भगिनी शांता आका खुशाल आहेना? आणि ती पतीच्या आर्तेत राहून त्याचे मन सुप्रसन्न राखीत आहेना? सीता-र्ती आमचे स्मरण करतात काय? अष्टाब०-( खालैं बसतो. ) तुमचे स्मरण करतात यांत काय संशय.हे देवी सीते, भगवान् वसिष्ठगुरु ह्यांनी तुला असे सांगितले आहे, की, *

  • তাক্ষ, विश्वभराप्रसवलीतुजराजुकन्ये ॥ आहेमजापतिसमानषिताहेिमन्ये ।

ক্ৰী লিকা