पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/148

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ६. १ ३ ९ प्रियमित्र मानून सख्यानें माझ्याशी वर्तला. त्याच्या संबंधाने हा राजर्षि आपला धर्माचा पिताच होय. कुश- एकून क्षत्रियापुढे नम्र होण्याचा प्रसंग आज आलातर? लव-- हा सामान्य क्षत्रिय नव्हे, ह्याचा आकार, सामथ्र्य, अििण गांभीर्य ह्यांवरुन पहिले असतां ह्यामध्ये लेॉर्कोत्तर चरित्राचा अतिशय आहे असे दिसून येते. ह्या महासुरुषाकडे नीट पहा अगोदर. कुश- ( रामाकडे निरखून पाहतो.) होय तमाच आहे खरा. आर्या. आकृतिपावनदिसते आनंदापीगकायद्वैग्वाणी ॥ येग्यिस्थानीरामायणकविचीहीध्र पर्नलीवाणी ॥ २३ ॥ (जवल जाऊन, ) अहो तात, हा वाल्मीकिमृनीचा शिध्य कुशनामा पायांस तंदन करतो. राम०- दीर्घायुष्य असी, मुला इकट ये. इकठे ये. आर्यो. अमूतघनास्निग्धांगा वन्मालाबूंनको अनांवेळ ॥ भेटावयासतूर्ते हुजनझालाअगेडनावेळ ॥ २४ ॥ (कुशास आलिंगून मनांत ह्मणनी.) हामूल माझे अपन्यच आहे काय? अहाद्वा: साक्थ, प्रतिअंगापासुनिहास्नेहें, देहमारचनिघाला ॥ चेतन्याचारमहाजाणी, प्रकटुनिवारिआला ॥ २५ ॥ सांज्ञानंदरमाचानिर्झर,येउनिन्दृदयाज इला ॥ गात्राश्लेषामपॅअमृताचा, अँघचिमजवरपडला ॥ २६ ॥