पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/146

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


अंक ६ 3 в че अरुनासिजावे' अधिराजशब्द ॥ अस्राग्निलावैझिडचाप 'अब्दे ॥ १९ ॥ राम०- कोण हा असे वोलती? ( पाहून.)

  • लेोक. हाकंाणइंद्रमणिनूल्यसुनीलकांती ॥ देतीपहामुवचनेन्दृदयागशांती ॥ गंभीररक्दघनगर्जितमाकरीनें ॥ माझ्यातनूसमइसापूलकंभरीता ॥ २० ॥ लव-- हा माझा व ईॉल भाऊ कशनामा, भरतश्रमापासून परन

अाला. राम०- ( कोनुकानें,) वल्म, न्य मूलाला इकठे वालाव, लव- हय वेलावती. ( असें ह्मणन त्याजकटे जाना.) ( इतक्यांन कृशं यत, ) कुश-- (विस्मयानें व इपनेिं यूक्तहीन्सन, धैर्यनेि धनुध्याची देरी तट्रकारुन झणनी.)

  • लेोक. - देवेंदप्रमुखाभरैॉस अभयादै #ानfiभ7िन ॥ संयूर्म अपुलर्पयनापशिखिने?ाबूमौँीजाळिते ॥ जेझालेरद्धिंच्याकुळांतमूर्तिवेिर्वर्संतापासुनी ॥ न्यांशोंयुद्वघडेलकायदुसरेंधन्यन्वनेयाहुनी ॥ २१ ॥ ( अनें वेळुन उद्वतकर्ण इकडे तिकडे किरतो.) राम०- ह्या क्षत्रियंवालकामध्ये केवढा हा पेरुपाचा अतिशय ?

सार्वभोपराज३चनार्वींसा करतीं. 'माझा चाप मव शबूच्या अखात्रीला ?iन करी.