पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/126

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक ५. } }ҹe समुदाचाओषप्रलयपवनार्नेखवलतो ॥ तरीत्यातेंसय:भूभितवडवापीचगिळतो ॥ ८ ॥ ).দিন खिन्न होऊन इकडे तिकडे फिरतो( که این چ चदकंनु-दे कुमारा लवा, तूं मजकडे पहा. w xलाक, न्वदीयगुणपाइतांगमसिसन्यमाझामखा ॥ मदीयजनतेतुझासकलहीनतूंपारखा ॥ निजापरिजनावरीनिकरमांडिशीहाकसा ॥ प्रतीरतरितूंखराउतरशीलमाझ्याकमा ॥ ९ ॥ लव-(हर्षाने आणि संभ्रमानें मार्गे फिरुन मनांत ह्मणतो.) अहो ह्य सूर्यवंशोद्भव कुमार मोठा पराक्रमी आणि चतुर दिसते. पहा ह्याचै वीरोनि प्रसन्न असून कर्कश अशी चमत्कारिक आहे. तस्मानू त्या सेनिकांशों मला काय करावयाचे अ३ि. आपण ह्याशींच गांठ घालावी, ( असे ह्मणून भेरीिकांकड वळतो.) चंदकेतु--आर्या सुमंत्रा, पहा पहा, ही पाहण्याजोगी चमत्कारिक गोष्ट अदि. श्लोक, माझ्यावरीकरिमकोनूक'दर्पदृष्टी ॥ मागे 'बळावरिहिहाभ१ि१धन्वयष्टी ॥ दीर्दीकठे?पवनहालक्तेिोजयाला ॥ तीइंदचापधरमेघह्मणोंतयाला ॥ १० ॥ मृमंत्र- ह्याला अशा प्रकारें पाहण्यास तरी तूंच समर्थ. मी तर

  • कधदृष्टीं. सेन्यावर :धपून्य. वायु.