पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/123

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

§ 3 ; उत्तररामचरित्र नाटक. कोपैकसाहोउनिरक्तदृष्टी ॥ सेनेक्रीहाकरिबाणवृष्टि॥ रणपहा'लेोलशिखंडनीट ॥ कोणीअसेक्षत्रियबाळधैोट ॥ २ ॥ आणखी हें मोठे आश्वर्य दिसतें पहा. श्रृलोक. एकाकीमुनिबाळसैनिकबहून्यांनीपहावेढिला ॥ कोणीहारघुवंशसंभवनवाअंकूरवाटेमला ॥ सीडीबाणसहस्रशाझटझटॉफीडीकरीमस्तका || * शखांचीअतिघेरवृष्टिकरितदेतीअह्मांकीतुका ॥३॥ सुमंन्न-हे आयुध्मंता चंद्रकेते, ऐकतेोस? २लोक. देवासुरांहुनिपराक्रमथेोरयाचा॥ स्वतुल्यरुपदिसतोचतुझ्यावयाचा ॥ पाहून'केशिकमखद्विषमंथनातै ॥ * वेताधनुभ्यरघुनंदनये मनाते ॥ ५ ॥ चंदकेनु-एकटया मुलावर बहुत सैनिक उठले हें पाहून मला लाज वाटते. १लोक. शिशूएकअत्यावरीसर्वसेना ॥ निघालीउठेधूळकांहदिसेना ॥ *चंचलज्याची झुलर्षे.f विश्वामित्राच्या पञ्चाचा इंष करणारे राक्षस त्यांच्यानाशाकरतां # धनुच्य घेणारा रामचंदसा.

  • मनांत येतो.