पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/122

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

उत्तररामचरित्र नाटक, अंक ५. स्थल, तपैनन, पात्रे. चंइकेनु. . . . . ** . . . . . लक्ष्मण पुव. सुमंत्र . . . . . . • . . . . ३याषा सारथी. लवे . . . . . . . . . . . , सीतेचा पुत्र. {} (पटुयापलिकडे शब्द.होतो.) अहो सेनिकहो, भिऊं र्नका, आतां आपणांसं पाठवळ झाले. “लोक. मुमंत्रपिटितीजयाजवन अश्वज्याजोडले । पर्थीथदुकलागतांध्वजविशाळज्याचाहले ॥ रथीवमृनियांअशान्वरितचंद्रकेतूयह । रणी'निधनआमुचॅपरिमतांचिआलापहा ॥ १ ॥ ( इतक्यांत ज्यावर सुमंत्रनामा सारथी अशा रथावर वसून हातांत धनुष्यवाणघेऊन,आश्रयैहर्ष आणि संभ्रम ह्यांनी युक्त असा चंद्रकेनु येतो.) बंदकेनु--आर्या सुमंत्रा, तिकडे पहा. ‘मरण - à la