पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/110

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक g, 3 o 3 सारखी सुंदर आणि मनोहर आहे. ह्याला पाहून समाधान वाटते. - अरुंध०-(एकीकडे तोंटु कृ *न, व आनंदाश्रू डोळयांत आणून ह्म०) भागीरथीदेवीनें अमुनामारखी जी गम गोष्ट ए

* 萨。约 چاپ به

3 र्वी सांगितली होती ती तीनबरें. परंत न्य आयुष्पं. त कुशलवांमध्ये हा कॅीण आहे हैं कलन नाही. जनक-खरेंच, ह्या मुलाम पाहून मलारी कार समापान ताटनें २लेकि. नीले-पलासदृशकनंति, शिग्नेट्रमाने ॥ हामंडळींन' वटंच्यास्तथ?fराजे ॥ बाडेगुन्दशिशृगार्टीनरामभाला। कपिाह्न{चनयनानवनमिनया ॥ २७ ॥ कंनुकी-हा मूलगा खर्चीन क्षत्रियब्रह्मचारी आहे. हFीं गिन्हें तशीच दिसतात. पहा अंॉव्या. पूठींबांधलेभतेदीन ॥ माजीभरलेवहूतवाण ॥ न्यावरी:चूडालंबमान ॥ मुटोनियां रुळताहे ॥ २८ ॥ धनुध्याचीदारीविचित्र ॥ निवॆकेले अमेकटिभूत्र ॥ मंजिष्ठानं रंगविलेवव्र । अंगावरीघेतले ॥ २९ ॥ वामकरींभव्य१कोदंड ॥ दक्षिणहस्तीअश्वन्थदंड ॥ रुद्राक्षांचीं वलयंअखंड ॥ मणगटामा नीरीभिनी ॥ ३० ॥ भस्ममाखिलेंसर्वागीं । मृगचर्मधरिलेऊध्र्वभार्गीं ॥ कोपीनअसे अधेभिार्गीं ॥ ब्रह्मचारीलक्षणहें ॥ ३१ ॥ झूलपैं. मुलांच्या. शेंडी. 'धनूप्य. "मणगटया.