पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/102

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक ४. ९ ३ मोकळा करुन पीटभर रडू झटले तरीही अडचण. काय सांगू हायहाय तुझे बालपणचेचिमणे तोंड अजून डेोळ्यां पुढे दिसते. ट्रॅिडया. बाद्माझेलाडकेसिताबाई ॥ वाळपणचेकोनूकसांगूंकाई ॥ ५ ॥ बालपणापाहूतानुझमुख॥ हायमजलातकायवदूमुख ॥ ६ ॥ विनाकारणरीदनहास्ययावे ॥ तिहींवदनातेंफारशेोभवावें ॥ ७ ॥ थोडथोडयाकॉवळयादंतपंक्ती॥ जयामाजीउगवल्याशुभ्रकांती ॥ ८ ॥ जयापासुनबोवडेवेलगोड ॥ निघुनिमाझेंपुरवितीसर्वकोड ॥ ९ ॥ हैभगवति व सुंधरे, तूं तिची जननी असून कितीगे कशेर न्ट्ययाची झालीस ! पहा. °लोक. तूंबन्हिगंगामुनिहीवसिष्ठ ॥ अरुंधतीभास्करहेवरिष्ठ ॥ होतांतुहीजाणतशील' जीचे ॥ तिलाअसेंदूषण:देवतीचें ॥ १० ॥ आयी. सद्रियेतेंवाणी देवीशीप्रसवलीसहूंजीतें ॥ न्याअपुल्याकन्येच्या केर्सेन्वांसाहिलेंविपत्तीर्ने ॥११॥ ബ്--ജ്ഞ. .... 象 ٤حہ ہے۔ ज्यासीतेचे.