पान:अस्पृश्य -विचार.pdf/7

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत
( ४ )

-णार असेल, तर जसजसा मतपोष होईल तसतसा पुढार्यांच्या तेजस्वितेचा उदय दिसू लागतो. पण वास्तविक ते मागल्यांच्या खांद्या वर उभे असल्यामुळेच त्यांच्यापेक्षां उंच दिसतात. हो गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणज पूर्वी | ज्या ज्या माणसांनीं या प्रभासंबंधार्ने प्रयत्न केलेले असतील त्यांची योग्यता पुरतेपणीं कळेल व त्यांचा गौरव करण्याची बुद्धि जागी राहील असो, तर या विषयाच्या उचलला काँग्रेस, गांधी व सुधारक यांनीं जो हातभार लावला त्याविषयी किंचिन्मात्र उल्लेख केल्यानंतर परिस्थितीच्या सपाट्याचाही उल्लेख करणे जरूर आहे.  परिस्थितींचा वारा अस्पृश्यांना अनुकूल असा फि लागला. जर्मन युद्धापासून हरतन्हेचे बोध मनुष्य-योनीला मिळाले. स्वतःच्या हितासाठीच वास्तविक ज्यांनीं युद्ध आरंभिक त्यांनीं तीं अनथांकरतां व दुबळ्यांकरत आहेत असा गवगवा केला. कारण लोकांची सहानुभूति मिळवून आपलीं ममें लपवावयाची होती. त्या सहानुभूतच्या बळावर व धडधडीत खोट्या चढाई भुलथापांवर तर मारली. संकटाच्या प्रसंगी सर्व सामथ्र्यं एकवटवीं म्हणून नेहमी असल्यान सत्यं च उदात्त तयें वोर्ड्स . लडबडलेली जीभ लागली सत्यान आणि उदात्त देऊन तत्यांनी शरण आलेल्यांना आश्रय सकटमुत केळेबोलावून जसा . पण मदतीला आणलेला राजा घरांतच तळ दऊन आपला हवा तशा व्यवस्था करू लागता त्यािप्रमाण त्यांनी या मतळबखोरांच्या घरादारांची व चेविस्ताराची व्यवस्था आपल्याकडे घेतली. स्वतंत्रता, न्याय, स्वयंनिर्णय इत्यादींना लवाडीने बोलावून आणिलें. पण या निष्टुर तयांनी फसव्या घरी लोकांवर विलक्षण सूड उगविला, त्यांच्या खुद्द घरीं आणि त्यांनीं बाहेर संसारांत घुमारा सुरू . आमच्या मांडलेल्या आपलाच केला राज्यावर कधीं मावळत नाहीं या गति बाधक होतीलसे