पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/10

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.लेखानुक्रम१. व्यापार करा, युद्ध नको १५
२. बुझावी क्लिंटन तेंचि लीळा वदावी २०
३. धार्मिक प्रार्थना २९
४. घटना ३२
५. सुखी माणसाचा सदरा ३६
६. ससा लागे लांडग्यापाठी ४०
७. अनिवासींना गगन ठेंगणे ४४
८. शालेय शिक्षणातही हॅन्सी क्रोनिए ४८
९. आणीबाणी : एक विफल कारावास ५३
१०. स्वायत्ततेचा बाऊ आणि काश्मीरची भारत समस्या ६०
११. नाजापुत्रम् बलिम् दद्यात ६५
१२. करीम अंडेवाल्याचे आधुनिक अवतार ७०
१३. स्पायरॉसिस साथीचा इशारा ७७
१४. फिजीतील भारतीय आणि भारतातील फिजीयन ८२
१५. हिजबुल, वीरप्पन आणि पर्यावरणातिरेकी ८६
१६. मानवीय न्याय आणि सामान्य माणूस ९१
१७. यथा प्रजा तथा राजा ९५
१८. खेळ आणि व्यापार: रोमन विरुद्ध ग्रीक परंपरा ९९
अकरा