पान:'चैतन्य'चे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व शशीताई राजगोपालन (Shashitai Rajgopalan).pdf/52

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

चैतन्य प्रकाशने

स्वयंनियंत्रण मालिका

 • बचतीचे महत्त्व - रु.३०/-
 • कर्जाचे महत्त्व - रु.३५/-
 • स्वयंसहाय्य गट पुस्तक पालन - रु.७०/-
 • स्वयंसहाय्य गटांच्या खात्याची पुनर्बाधणी - रु.२५/-
 • स्वयंसहाय्य गटांच्या बाह्य लेखा परिक्षणासाठीची मार्गदर्शिका व सूची - रु.३०/-
 • स्वयंसहाय्य गटाचे वार्षिक नियोजन - रु.३०/-
 • स्वयंसहाय्य गट संघ पुस्तक पालन - रु.७०/-
 • स्वयंसहाय्य गट संघ अंतर्गत लेखा परिक्षण - रु.३०/-
 • स्वयंसहाय्य गट संघ बाह्य लेखा परिक्षण - रु.२५/-
 • स्वयंसहाय्य गट आणि संघातील निवडणुक पध्दती - रु.३०/-
 • स्वयंसहाय्य गट संघाचे वार्षिक नियोजन - रु.४०/-
 • उत्तम कामगिरीचा पुरस्कार - रु.३५/-
 • आर्थिक पत्रकांची समज - रु.६०

चैतन्यची इतर प्रकाशने

नवी पहाट व उभरती उमंग (सी.डी) नियम गटाचे तंत्र बैठकीचे
नवी दिशा व नई दिशाएँ (सी.डी) प्रेरणा गीत
आधार (सी.डी) गीतमाला भाग १,२,३ व ४
भोपळयाची वेल (सी.डी) स्वयंसहाय्य गट गुणवत्ता आरसा
स्वयंसिध्द आम्ही (सी.डी) स्वयंसहाय्य गट गुणवत्ता मापन
पेरणी भाग १ व २ आमच्या विकासाची ऐका कहाणी
बटवा - मासिक पत्र लोकचळवळीचा वाटसरू
वसा विकासाचा स्वयंसहाय्य गट नोंदींचा संच
बहाना बचत का बदलाव बहनों का स्वयंसहाय्य गट समज गैरसमज


संपर्कासाठी:

चैतन्य संस्था, मोती चौक, राजगुरूनगर, ता. खेड, . जि. पुणे ४१०५०५. दूरध्वनी : (०२१३५) २२३१७६, (०२१३५) २२६५८०

वेबसाईट :- www.chaitanyaindia.org