देवें

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हिंदू धर्मग्रंथावरील लेखमालेचा भाग
aum symbol
वेद
ऋग्वेद · यजुर्वेद
सामवेद · अथर्ववेद
वेद-विभाग
संहिता · ब्राह्मणे
आरण्यके  · उपनिषदे
उपनिषदे
ऐतरेय  · बृहदारण्यक
ईश  · तैत्तरिय · छांदोग्य
केन  · मुंडक
मांडुक्य  ·प्रश्न
श्वेतश्वतार  ·नारायण
वेदांग
शिक्षा · चंड
व्याकरण · निरुक्त
ज्योतिष · कल्प
इतिहास
रामायण · महाभारत
इतर ग्रंथ
स्मृती · पुराणे
भगवद्गीता · ज्ञानेश्वरी · गीताई
पंचतंत्र · तंत्र
स्तोत्रे
मनाचे श्लोक · रामचरितमानस
शिक्षापत्री · वचनामृत


मंत्र-पुष्पांजलि[संपादन]

ॐ यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाऽस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् |

ते ह नाकम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेऽसाध्याः सन्ति देवाः ||

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिनै नमो वयम् वैश्रवणाय कुर्महे |

स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु |

कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ||


ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भौज्यम् स्वाराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ठ्यम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायी स्यात्

सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् |

पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति ||

तदप्येषश्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवैष्टारो मरुत्तस्या वसन् गृहे |

आविक्षितस्य कामप्रेऽर्विश्वेदेवाः सभासद इति ||

श्रीसिद्धिविनायक देवतायै नमः |

मंत्रपुष्पं समर्प यामि |

एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धिमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात |

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||