तुकोबारायांची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

(श्री निळोबारायाकृत संतश्रेष्ठ जगदगुरु श्री तुकोबारायांची आरती)[संपादन]

प्रपंच रचना सर्व ही भोगूनि त्यागिली ! अनुतापाचे ज्वाळी देहबुद्धी हविली ! वैराग्याची निष्ठा प्रगटूनी दाखविली ! अहंता ममता दवडूनी निजशांती वरिली !!1!! जयजयजी स्वामी सद गुरु तुकया दातारा ! तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा !!धृ!! हरीभक्तीचा महिमा विशेष वाढविला ! विरक्ती ज्ञानाचा ठेवा उघडीला ! जगदोद्धारालागी उपाय सुचविला ! निंदक दुर्जनांचा संदेह निरसिला !!2!! जयजयजी स्वामी सद गुरु तुकया दातारा ! तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा !!धृ!! तेरा दिवस वह्या रक्षूनीया उदकी ! कोरड्याची काढूनी दाखविल्या शेखी ! अपार कविता शक्ति मिरवूनी विधी अंकी ! कीर्तनश्रवणे तुमच्या तरिजे जन लोकी !!3!! जयजयजी स्वामी सद गुरु तुकया दातारा ! तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा !!धृ!! बाळवेष घेवूनी श्रीहरी भेटला ! विधीचा जनिता तूचि आठव हा दिधला ! तेणे ब्रह्मानंदे प्रेमा रूढविला ! न तुके म्हणूनी तुका नामे गौरविला !!4!! जयजयजी स्वामी सद गुरु तुकया दातारा ! तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा !!धृ!! प्रयाणकाळी देवें विमान पाठविले ! कलीच्या काळामाजी अद्भूत वर्तले ! मानव देह घेऊनी निजधामा गेले ! निळा म्हणे सकळ संता तोषविले !!5!! जयजयजी स्वामी सद गुरु तुकया दातारा ! तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा !!धृ!!