गायत्री मंत्र सर्व देवतांचे

विकिस्रोत कडून
येथे जा: सुचालन, शोध

विभिन्न गायत्री मंत्र

 • सूर्य गायत्री
ॐ आदित्याय च विधमहे प्रभाकराय धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात।
 • चंद्र गायत्री
ॐ अमृतंग अन्गाये विधमहे कलारुपाय धीमहि,तन्नो सोम प्रचोदयात।
 • मंगल गायत्री
ॐ अंगारकाय विधमहे शक्तिहस्ताय धीमहि, तन्नो भोम: प्रचोदयात।
 • बुध गायत्री
ॐ सौम्यरुपाय विधमहे वानेशाय च धीमहि, तन्नो सौम्य प्रचोदयात।
 • गुरु गायत्री
ॐ अन्गिर्साय विधमहे दिव्यदेहाय धीमहि, जीव: प्रचोदयात|
 • शुक्र गायत्री
ॐ भ्र्गुजाय विधमहे दिव्यदेहाय, तन्नो शुक्र: प्रचोदयात।
 • शनि गायत्री
ॐ भग्भवाय विधमहे मृत्युरुपाय धीमहि, तन्नो सौरी: प्रचोदयात।
 • राहू गायत्री
ॐ शिरोरुपाय विधमहे अमृतेशाय धीमहि, तन्नो राहू: प्रचोदयात।
 • केतु गायत्री
ॐ पद्म्पुत्राय विधमहे अम्रितेसाय धीमहि तन्नो केतु: प्रचोदयात।
 • ब्रम्हा गायत्री
ॐ वेदात्मने च विधमहे हिरंगार्भाय तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात।
 • विष्णु गायत्री
ॐ नारायण विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात।
 • शिव गायत्री
ॐ महादेवाय विधमहे, रुद्रमुर्तय धीमहि तन्नो शिव: प्रचोदयात।
 • कृष्ण गायत्री
ॐ देव्किनन्दनाय विधमहे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात|
 • राधा गायत्री
ॐ वृष भानु: जायै विधमहे, क्रिश्न्प्रियाय धीमहि तन्नो राधा: प्रचोदयात|
 • लक्ष्मी गायत्री
ॐ महालाक्ष्मये विधमहे, विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात|
 • तुलसी गायत्री
ॐ श्री तुल्स्ये विधमहे, विश्नुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा: प्रचोदयात|
 • इन्द्र गायत्री
ॐ सहस्त्र नेत्राए विधमहे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इन्द्र: प्रचोदयात।
 • सरस्वती गायत्री
ॐ वाग देव्यै विधमहे काम राज्या धीमहि तन्नो सरस्वती: प्रचोदयात।
 • दुर्गा गायत्री
ॐ गिरिजाये विधमहे, शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा: प्रचोदयात|
 • हनुमान गायत्री
ॐ अन्जनिसुताय विधमहे वायु पुत्राय धीमहि, तन्नो मारुती: प्रचोदयात।
 • पृथ्वी गायत्री
ॐ पृथ्वी देव्यै विधमहे सहस्र मूरतयै धीमहि तन्नो पृथ्वी: प्रचोदयात।
 • राम गायत्री
ॐ दशारथाय विधमहे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम: प्रचोदयात।
 • सीता गायत्री
ॐ जनक नंदिन्ये विधमहे भुमिजाय धीमहि तन्नो सीता: प्रचोदयात|
 • यम् गायत्री
ॐ सुर्यपुत्राय विधमहे, महाकालाय धीमहि तन्नो यम्: प्रचोदयात।
 • वरुण गायत्री
ॐ जल बिम्बाय विधमहे नील पुरु शाय धीमहि तन्नो वरुण: प्रचोदयात।
 • नारायण गायत्री
ॐ नारायण विधमहे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण: प्रचोदयात।
 • हयग्रीव गायत्री
ॐ वाणीश्वराय विधमहे, हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव: प्रचोदयात|
 • हंसा गायत्री
ॐ परम्ह्न्साय विधमहे, महा हंसाय धीमहि तन्नो हंस: प्रचोदयात|