Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख (Shetkryancha Raja Shivaji and itar lekh).pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख
Author शरद जोशी
Editor अनिल गोटे, राजीव बसर्गेकर
Publisher जनशक्ती वाचक चळवळ
Location औरंगाबाद
Source pdf
Progress Done—All pages of the work proper are validated
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

Cover Cover Col अनुक्रम शेतकऱ्यांचा राजा शिवाजी १ अनुक्रम शेतकरी राजांचे दुदैव १० ११ १२ इतिहास : राजांचा आणि शेतकऱ्यांचा १४ १५ १६ १७ १८ १९ शिवपूर्व राजांचा इतिहास २१ २२ २३ २४ शिवपूर्व काळ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ शेतकऱ्यांच्या राज्याचे बीजारोपण ३८ ३९ ४० ४१ गावगाडा विरुद्ध लुटारू ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० शेतकऱ्यांचा राजा ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ इडा पिडा टळो, शिवाचे राज्य येवो ८५ ८६ ८७ ८८ शेतकऱ्याचा असूड शतकाचा मुजरा ९० प्रस्तावना ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ एक ९९ १०० दोन १०२ १०३ १०४ तीन १०६ १०७ १०८ चार ११० १११ ११२ पाच ११४ ११५ सहा ११७ ११८ सात १२० आठ १२२ नऊ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ शेतकरी कामगार पक्ष एक अवलोकन १३० अवलोकनाचे प्रयोजन १३२ १३३ ठरावांतील शेकाप १३५ १३६ १३७ शेकाप - शेतीविषयक भूमिका १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ शेकाप व शेतीमालाचा भाव १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ मार्क्स, रशियन क्रांती व शेकाप आणि शेतकरी १५३ १५४ १५५ १५६ शेकाप : विचाराच्या परभृततेचा बळी १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ शोषकांना पोषक जातीयवादाचा भस्मासुर १६६ प्रास्ताविक १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ पंजाब-कपोलकल्पित आणि वास्तविक १७६ १७७ १७८ १७९ १८० अर्थवादी चळवळींना जातीयवादाचा बडगा १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ आमच्या जाती आज जळून गेल्या, राख झाल्या १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ मीरतची दंगल १९९ २०० २०१ २०२ जातीय दंग्यांचे रसायनशास्त्र २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ अर्थवादी चळवळीला 'क्षुद्रवाद्यां'चा धोका २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८