Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो...
Author शरद जोशी
Illustrator दासू वैद्य
Year 2010
Publisher जनशक्ती वाचक चळवळ
Location औरंगाबाद
Source pdf
Progress To be proofread
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

मुखपृष्ठ लेखानुक्रम भक्ती, युक्ती, शक्ती आणि तीन वर्षांत मुक्ती १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ सौराज्य मिळवायचं औंदा २६ २७ २८ २९ ३० बळिराजाचा पुनरुत्थानाचा कार्यक्रम ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ अंगाराने कार्य केले आता ज्योत हवी ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ आता हवी नवी हत्यारे आणि नवी व्यूहरचना ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ नव्या लढाईची घोषणा ६५ ६६ ६७ ६८ दुसऱ्या गणराज्याचा अर्थात, बळिराज्याचा ओनामा ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ शेतकरी संघटनेच्या विचाराची वाटचाल ८६ ८७ ८८ ८९ ९० बळिराज्यातील कृतिकार्यक्रम ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ आमचे आम्ही मालक ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ युग आहे उद्योजकवादी संस्कृतीचे १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ चला, दंडबेड्या तोडून टाकू १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ नुसता नवा जोम नव्हे, नवी रणनीती हवी १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ राज्य आले ठग पिंढाऱ्यांचे १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ वाघाचा जन्म वाघासारखं जगा १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ सांगली-मिरज अधिवेशनाची विषयपत्रिका १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ गुलामगिरीकडे आता पुन्हा जाणे नाही १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० सरकारला वगळून शेती हाच पर्याय १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० नांगर मोडून तलवार घ्या हाती १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ चला, हत्यारे परजून घेऊ या २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ रुप्याचा दिवस म्या आनंदे पाहिला २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ रणनीती एकारलेली नव्हे, चौफेर हवी २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ स्वातंत्र्यासाठी 'पोशिंद्यां'चा संग्राम २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ शेतकरी संघटना लोकांची गर्दी नव्हे, विचार आहे २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ शेतकरी आंदोलनाची आगामी दिशा २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ निमंत्रण औरंगाबाद अधिवेशनाचे २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ औरंगाबाद ज्ञानयज्ञायी फलनिष्पत्ती २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळेना ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१