Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक पोशिंद्याची लोकशाही
Author शरद जोशी
Illustrator श्रीकृष्ण उमरीकर
Publisher जनशक्ती वाचक चळवळ
Location औरंगाबाद
Source pdf
Progress To be proofread
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

लेखानुक्रम आढावा दहा वर्षांच्या राजकारणाचा १० ११ १२ १३ १४ लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक आणि शेतकरी संघटना १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ 'भारत'भूमीला वाफसा आला आहे २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ पाटी पुसली, आता पुढे ३८ ३९ ४० ४१ ४२ मागणं लई नाही ४४ ४५ ४६ मध्यममार्गी पंतप्रधान ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ स्वतंत्र भारताचे नैतिक दर्शन ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० काँग्रेसला पर्याय नाही? ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ लोकसभा निवडणुका १९८९ ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ अपात्र नेत्यांनी मांडलेली जनतेची अग्निपरीक्षा (लोकसभा निवडणूक ९१) ७७ ७८ ७९ ८० ८१ पंचायत राज निवडणुका व शेतकरी महिला आघाडी ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ देशाला वाचविण्यासाठी (महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका १९९५ ) ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ खाईच्या धारेवर असलेल्या देशातील जनतेला धोक्याचा इशारा १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ खाईच्या धारेवर, मतपेटीच्या समोर! ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ इति अटलबिहारी प्रकरणम् १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ नाही, पंतप्रधानसाहेब! १२७ १२८ कांदाफेकीचे मर्म १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ मेंढरे नव्हे, माणसे म्हणून जगा १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ संकटाची चाहूल देणारा जाहीरनामा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक: १) १४७ १४८ १४९ १५० १५१ स्थिर सरकार चांगले की आघाडीचे? (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : २) १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ राखीव जागांविषयी भ्रम (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ३) १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ स्त्रियांसाठी राखीव जागा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ४) १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ समान नागरी कायदा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ५) १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ समाजवादी संरचना (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ६) १८७ १८८ स्वातंत्र्यलढ्याच्या फौजेची पुनर्बाधणी करताना १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ खरोखरी स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ बहुजन समाजाला क्रांतीची दुसरी संधी २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ पोशिंद्यांच्या लोकशाहीसाठी स्वतंत्र भारत पक्ष २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ ग्यानबाचे मतदारांना मार्गदर्शन (लोकसभा निवडणूक २००४) २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ खुलेपणाचा दरवाजा उघणारे 'अटलजीं'चे बटण २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २००४ निवडणुकीने काय शिकविले? २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ देशाच्या स्वातंत्र्यास कोयता-पंजाचा धोका २७१ २७२ २७३ २७४ निवडणूक धोरणाचा निर्णय लॉटरी तिकीट घेण्यासारखा होत नाही २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ होतकरू नव्हे, खचलेल्या मनांचा कौल (म. रा. विधानसभा २००४ निकाल) २८७ २८८ २८९ २९० राजकीय भूमिकेचे चक्रव्यूह २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ राष्ट्रीय 'रालोआ' आणि राष्ट्र संपवणारी 'संपुआ' ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ आता देश वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ गरिबांच्या खच्चीकरणाविरुद्ध आचारसंहिता कोणती? ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ देशपातळीवरील निकालाचा अर्थ (लोकसभा निवडणूक २००९) ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५०


लेखानुक्रम
०१ आढावा दहा वर्षांच्या राजकारणाचा ०९
०२ लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक आणि शेतकरी संघटना १७
०३ 'भारत'भूमीला वाफसा आला आहे २९
०४ पाटी पुसली, आता पुढे ३९
०५ मागणं लई नाही ४५
०६ मध्यममार्गी पंतप्रधान ४९
०७ स्वतंत्र भारताचे नैतिक दर्शन ५६
०८ काँग्रेसला पर्याय नाही? ६३
०९ लोकसभा निवडणुका १९८९ ७२
१० अपात्र नेत्यांनी मांडलेली जनतेची अग्निपरीक्षा ७८
११ पंचायत राज निवडणुका व शेतकरी महिला आघाडी ८४
१२ देशाला वाचविण्यासाठी ९२
१३ खाईच्या धारेवर असलेल्या देशातील जनतेला धोक्याचा इशारा १०५
१४ खाईच्या धारेवर, मतपेटीच्या समोर! १११
१५ इति अटलबिहारी प्रकरणम् १२१
१६ नाही, पंतप्रधानसाहेब! १२८
१७ कांदाफेकीचे मर्म १३१
१८ मेंढरे नव्हे, माणसे म्हणून जगा १४०
१९ संकटाची चाहूल देणारा जाहीरनामा
(स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक: १) १४८
२० स्थिर सरकार चांगले की आघाडीचे?
(स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : २) १५४
२१ राखीव जागांविषयी भ्रम (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ३) १६२
२२ स्त्रियांसाठी राखीव जागा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ४) १७०
२३ समान नागरी कायदा (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ५) १७९
२४ समाजवादी संरचना (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ६) १८८
२५ स्वातंत्र्यलढ्याच्या फौजेची पुनर्बाधणी करताना १९१
२६ खरोखरी स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा २०४
२७ बहुजन समाजाला क्रांतीची दुसरी संधी २११
२८ पोशिंद्यांच्या लोकशाहीसाठी स्वतंत्र भारत पक्ष २१९
२९ ग्यानबाचे मतदारांना मार्गदर्शन
(लोकसभा निवडणूक २००४) २३४
३० खुलेपणाचा दरवाजा उघणारे 'अटलजीं'चे बटण २४९
३१ २००४ निवडणुकीने काय शिकविले? २५९
३२ देशाच्या स्वातंत्र्यास कोयता-पंजाचा धोका २७२
३३ निवडणूक धोरणाचा निर्णय लॉटरी तिकीट घेण्यासारखा होत नाही २७७
३४ होतकरू नव्हे, खचलेल्या मनांचा कौल
(म. रा. विधानसभा २००४ निकाल) २८८
३५ राजकीय भूमिकेचे चक्रव्यूह २९३
३६ राष्ट्रीय 'रालोआ' आणि राष्ट्र संपवणारी 'संपुआ' ३०६
३७ आता देश वाचविणे फक्त मतदारांच्या हाती ३२२
३८ गरिबांच्या खच्चीकरणाविरुद्ध आचारसंहिता कोणती? ३३७
३९ देशपातळीवरील निकालाचा अर्थ
(लोकसभा निवडणूक २००९) ३४४